.                    Registered Number: 5766805  

23389
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-23389,page-parent,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,side_area_uncovered,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Senior Key Account Manager, sustainability & energy

Varsinais-Suomi, Finland

Job Ref: 359

Date Posted: Monday 3 May 2021

(Nedan på svenska)

World Kinect Energy Services is a division within World Fuel Services that provides energy management solutions and sustainability services. Their expertise and services in the Nordic region are focusing on risk management, energy management, and sustainable energy services. Kinect helps optimize their customers' energy and sustainability needs. The company has a broad service and product portfolio in sustainability and energy. 

 

Purpose

World Kinect Energy Services are looking for a Swedish-speaking Senior Key Account Manager to join their Nordics team in Finland, Turku. As a Senior KAM, your role is to develop and grow the clientele in the Nordics, negotiate with clients, manage sales cases, and work together with service teams to assure customer satisfaction. In addition, you will develop and take care of existing clients as well as chip in discussions of developing sales plans. 

World Kinect Energy Services Nordics team is spread out to Norway, Sweden, Denmark, and Finland so your closest team is very international. The position offers unique opportunities for both professional and personal development in renewable energy in a global company with strong growth. 

 

Responsibilities

 • Acquire new customers, drive prospecting and sales, build, and maintain a strong sales pipeline in the Nordics.
 • Develop, manage, up- and cross-sell the existing customer base.
 • Maintain strong relationships with all clients through regular dialogue and meetings.
 • Manage complex sales cases through customer meetings, inquiries, quotes, renewal of relevant customers.
 • Coordinate and lead relevant service teams together with colleagues also in areas of physical and financial energy management, sustainability solutions, and online reporting.
 • Participate in discussions and development of the sales plan.

 

Background & Requirements

 • Relevant academic background.
 • Approximately around 3 years’ experience from B2B sales, preferably from energy or sustainability sectors.
 • Understanding of purchasing processes in large and medium-sized organizations
 • Willingness and ability to travel, primarily in Finland.
   


Skills

 • Good negotiation and interpersonal skills.
 • Strong relationship-building and management skills.
 • Strong MS Office skills.
 • Fluent written and verbal Swedish, Finnish, and English skills. 

 

 

Senior Key Account Manager, hållbarhet & energi

World Kinect Energy Services är en division inom World Fuel Services som tillhandahåller energihanteringslösningar och hållbarhetstjänster. Deras kompetens och tjänster i Norden fokuserar på riskhantering, energihantering samt hållbara energitjänster. Kinect hjälper sina kunder att optimera sina energi- och hållbarhetsbehov. Företaget har en bred service- och produktportfölj inom hållbarhet och energi.

 

Tjänsten

World Kinect Energy Services söker efter en svensktalande Senior Key Account Manager som ska ingå i det nordiska teamet i Finland, Åbo. Som Senior KAM är din roll att utveckla och bredda kundbasen i Norden, förhandla med kunder, hantera försäljningsärenden samt arbeta tillsammans med serviceteam för att säkerställa kundnöjdhet. Dessutom kommer du att utveckla och ta hand om befintliga kunder samt ta del av diskussioner angående försäljningsplaner.

World Kinect Energy Services Nordics team är lokaliserade i Norge, Sverige, Danmark och Finland, vilket gör ditt närmsta team internationellt. Positionen erbjuder unika möjligheter för både professionell och personlig utveckling inom förnybar energi i ett globalt företag med stark tillväxt.

 

Uppgifter 

 • Förvärva nya kunder, driva prospektering och försäljning samt bygga och upprätthålla en stark pipeline i Norden.
 • Utveckla, hantera, bredda samt korsförsälja till befintlig kundbas.
 • Upprätthålla starka relationer med alla kunder genom regelbunden dialog och möten.
 • Hantera komplexa försäljningsärenden genom kundmöten, förfrågningar, offert och förnyelse av relevant kund.
 • Samordna och leda relevanta serviceteam tillsammans med kollegor, även inom områden som fysisk och ekonomisk energihantering, hållbarhetslösningar och online-rapportering.
 • Delta i diskussioner och utveckling av försäljningsplanen.

 

Bakgrund & krav

 • Relevant akademisk bakgrund.
 • Cirka 3 års erfarenhet från B2B-försäljning, helst från energi- eller hållbarhetssektorer.
 • Förståelse för inköpsprocesser i stora och medelstora organisationer
 • Vilja och förmåga att resa, främst i Finland.

 

Kompetenser

 • Bra förhandlingsförmåga och interpersonella färdigheter.
 • Starkt relationsbyggande och ledarskapsförmåga.
 • Stark MS Office-kompetens.
 • Flytande skriftlig och muntlig svenska, finska och engelska.

 

GET IN TOUCH
Katri Rinta-Harri
+358 (0) 9 7515 4111

Here are some related jobs you may be interested in:

Germany

Job Ref: 316

Sales & Business Development

Switzerland

Job Ref: 360

C' Level & Executives